Fagdag på Nordlandssykehuset


Publisert:


Frivillighet og tvang deltok 6. oktober på fagdag i regi av Nordlandssykehuset. Fagdagen var for helsepersonell hvor blant annet kontrollkommisjonen og Nordland politidistrikt var representert.  

Vi holdt fire 45-minuttersinnlegg. Første innlegg handlet om implementeringen av samtykkekompetansevilkåret i 2017 og medias fremstilling av mennesker med alvorlig psykisk lidelse.

Bilde av Thomas, lege i spesialisering, som holder foredrag.
Thomas Bremnes, Frivillighet og tvang.

I tillegg snakket vi om Kripos sin bruk av statistikk hvor de feilaktig konkluderer med at 1 av 3 drap og drapsforsøk begås av personer med alvorlig psykisk lidelse.

I andre innlegg snakket Marianne, jurist og sykepleier, om hvilke krav som må være oppfylt for å legge en person inn i tvunget psykisk helsevern. Videre snakket hun om hvorfor man skal skrive vedtak og innhold i begrunnelser. I vår tredje 45-minutter redegjorde Julie, psykiatrisk sykepleier og seniorrådgiver, for voldsrisikovurderinger og særlig om strukturert klinisk risikovurdering. Under dette innlegget snakket Julie også om rus som risikofaktor. Thomas, lege i spesialisering, avsluttet fagdagen med å fortelle om dom til tvunget psykisk helsevern.

På grunn av stadige kutt i det psykiske helsevernet når det gjelder både døgnplasser og personal, er vi avhengig av et godt samarbeid mellom ulike etater som jobber i og opp mot det psykiske helsevernet. Dette for å kunne gi best mulig behandling for den enkelte, men også for å ivareta samfunnsvernet. Dette var en veldig nyttig fagdag hvor fagmiljøet fikk diskutert mange av de problemstillingene de møter daglig, særlig i samarbeid mellom det psykiske helsevernet og politiet.