Forskning

Vi legger til rette for forskning på temaer innenfor frivillighet, brukermedvirkning og tvang i psykisk helsevern. Forskning er viktig for kunnskapsutvikling, som igjen er viktig for å redusere tvang, øke fokus på frivillighet, forebygge tvang og forsvarlig bruk av tvang.

Nøkkeltall tvangsbruk

Litteraturdatabasen TvangsPub

Frivillighet og tvang driver litteraturdatabasen TvangsPub, som er en database for forskning på bruken av tvang i psykisk helsevern.

Databasen inneholder både faglitteratur, artikler, offentlige dokumenter, statistikk, master- og doktorgrader. I tillegg fører vi oversikt over tidligere og pågående forskningsprosjekter.