Tall og statistikk

Her har vi samlet tall og statistikk over tvangsbruk og tvangsbehandling i psykisk helsevern. Alle tall og tabeller er hentet fra Helsedirektoratet sine nettsider.

Det finnes i hovedsak tre kilder til statistikk og data om bruk av tvang. Det er nasjonal kvalitetsindikator (NKI) og SAMDATA.

Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i Norge

Antall tvangsinnlagte pasienter

Hoveddiagnose pr. tvangsinnleggelse

Tilleggsvilkår pr. tvangsinnleggelse

Tvangsmidler

Antall personer i døgnbehandling med vedtak om bruk av mekaniske tvangsmidler:

Graf av antall vedtak om bruk av mekaniske tvangsmidler.

Antall vedtak om bruk av mekaniske tvangsmidler totalt:

Antall personer i døgnbehandling med vedtak om enkeltstående bruk av kortidsvirkende legemidler:

Antall vedtak om enkeltstående bruk av kortidsvirkende legemidler totalt:

Antall personer i døgnbehandling med vedtak om isolasjon:

Antall vedtak om isolasjon totalt:

Antall personer i døgnbehandling med vedtak om kortvarig fastholding:

Antall vedtak om kortvarig fastholding totalt:

Helsedirektoratets temaside om tvang i psykisk helsevern

Helsedirektoratet har en egen temaside om tvang i psykisk helsevern. Der ligger full oversikt over tilgjengelig statistikk, rapporter, faglige råd og e-læringskurs.

Vi tilstreber å hele tiden være oppdatert på tvangstallene, men tar forbehold om eventuelle feil/oppdateringer i datagrunnlaget.