Kurs og foredrag

Kommende konferanser hvor vi deltar:

Konferanser vi har deltatt på:

Vi ønsker å øke kunnskapen

Vi jobber med å øke kunnskap om frivillighet og tvang, redusere tvang og om nødvendig bidra til forsvarlig bruk av tvang.

Vi tilbyr derfor kurs, undervisning og foredrag forankret i vår tverrfaglige kompetanse. Dette gjør vi for alle områder og temaer innenfor frivillighet og tvang i psykisk helsevern.

Våre målgrupper er pasienter, pårørende, helsepersonell og øvrige yrkesgrupper, herunder jurister/advokater. Vi utarbeider også kurs, undervisning og foredrag på forespørsel.

Forslag til tematikk

  • Psykisk helsevernloven – en større innføring
  • Ulike tvangsmidler og vilkårene for disse
  • Vurdering av samtykkekompetanse – et kurs for vedtaksansvarlige

Tilgjengelige kurs på nett

Helsedirektoratet har noen e-læringskurs tilgjengelige på nett om bruk av tvang i det psykiske helsevernet og vurdering av samtykkekompetanse.