Om oss

Frivillighet og tvang er et kompetansesenter innen psykisk helsevern som jobber med å øke kunnskap om frivillighet og tvang, redusere tvang og om nødvendig bidra til forsvarlig bruk av tvang. Vi mener at det ideelle for både pasienter, pårørende og helsepersonell er frivillighet.

Forskning, fagutvikling og kompetanseheving

Vi heter nå Frivillighet og tvang. Navnebyttet fra Tvangsforsk henger sammen med at vi har endret faglig profil. I Tvangsforsk hadde vi fokus på forskning, mens i Frivillighet og tvang vil vi også arbeide med fagutvikling og kompetanseheving. Forskningen vil fortsatt ha en sentral plass, men gjennom den faglige omleggingen håper vi å nå flere, spesielt helsepersonell, pasienter og pårørende. Våre fagfelt er frivillighet, medvirkning og tvang innen psykisk helsevern.

I tillegg jobber vi med veiledning, samt holder kurs og konferanser for både helsepersonell, pasienter og pårørende. Vi gjør også dette for øvrige yrkesgrupper som ønsker økt kunnskap om fagfeltet frivillighet og tvang.

Vi er et tverrfaglig team bestående av sykepleiere, jurister, leger og psykologer. Vi har laget denne nettsiden for alle som ønsker informasjon om frivillighet og tvang i psykisk helsevern.

Har du en idè til et forskningsprosjekt og trenger råd? Er du ute etter et kurs i psykiske helsevernloven eller tiltak som fremmer frivillighet?  Ta kontakt med oss!

Frivillighet og tvang holder til i Tromsø, og er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge og SIFER Nord. Vi har likevel et nasjonalt nedslagsfelt innen spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern.

Ansatte

Frivillighet og tvang består av følgende ansatte:

Portrettbilde av Erlend Bugge

Erlend Bugge

Jeg heter Erlend og er overlege, samt leder for SIFER Nord og Frivillighet og tvang. Jeg er utdannet lege og psykiater. Jeg har en doktorgrad på immunsystemet og psykiske lidelser. Jeg jobber med pasienter, fagutvikling og forskning.

Portrettbilde av Julie Hanssen

Julie Hanssen

Jeg heter Julie, er seniorrådgiver i SIFER Nord og var ferdig utdannet sykepleier i 2011. Jeg har videreutdanning i Voldsrisikovurdering, prosjekt og ledelse, behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser. Min kliniske bakgrunn er både primær- og spesialisthelsetjenesten. Jeg har særlig kompetanse innenfor sikkerhetspsykiatri.

Portrettbilde av Marianne Silsand

Marianne Silsand

Jeg heter Marianne og er utdannet jurist og sykepleier. Jeg ble ferdig utdannet sykepleier i 2015 og har jobberfaring som sykepleier fra psykisk helsevern. Jeg var ferdig utdannet jurist våren 2022 og har siden jobbet i Sifer Nord og Frivillighet og tvang.

Kirsti Seljenes

Jeg heter Kirsti og er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø. Min kliniske bakgrunn er fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. Jeg skriver for tiden på et forskningsprosjekt om voldsrisikovurderinger, og har klinisk virke innen fengselspsykiatri.

Portrett av Thomas Bremnes

Thomas Bremnes

Jeg heter Thomas og er lege i spesialisering i psykiatri ved SIFER Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge. Til daglig jobber jeg klinisk med pasienter og fagutvikling. I tillegg forsker jeg på tvang og samtykkekompetanse innen psykisk helsevern. Jeg er også utdannet filosof.