Forholdet mellom stat og kommune


Publisert:


Frivillighet og tvang holdt innlegg på MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk) sin halvårlige nettverkssamling.

Vi snakket om forholdet mellom helse- og omsorgstjenesteloven og psykisk helsevernloven.

Grunnen til at vi snakket om nettopp dette er fordi helsepersonell ofte befinner seg i situasjoner hvor de må forholde seg til begge disse lovverkene.

Fra venstre: Ingvild Schwenke Jensen, Julie Granlund Hanssen, Thor Egil Holtskog, Torill Storhaug og Thomas Haugen Nag.

Det er viktig for helsepersonell å ha god kjennskap til begge lovene for å kunne ta trygge avgjørelser i jobben sin og sikre at pasientene blir ivaretatt på best mulig måte.

Vi ser en betydelig etterspørsel etter forståelig juridisk opplæring blant helsepersonell, og vi er glade for å kunne tilby dette. Under våre foredrag mottar vi mange spørsmål som er direkte knyttet til helsepersonells daglige arbeidssituasjoner. Vårt tverrfaglige team, med kompetanse på både frivillighet og tvang, gir oss muligheten til å besvare spørsmålene fra ulike fagperspektiver og sikre en helhetlig forståelse.

Lurer du på hvor du treffer oss neste gang? Trykk her for oversikt over kommende konferanser som Frivillighet og tvang skal delta på!