Hjelpetelefoner og nettsteder

NB! Hvis det står om liv og helse, kontakt 113, din lokale legevakt eller hvis du er innlagt på en sengepost ta umiddelbar kontakt med personell. Du kan også finne flere hjelpesider på Helsenorge.

Telefoner og nettsteder for alle

Snarvei: Hjelp spesielt for barn og unge

Mental Helse

Mental Helse er en organisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. 

Kirkens SOS 

Døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett.

Pasient og brukerombudet

Hjelper pasienter, brukere og pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten. Hjelpen er gratis og de har taushetsplikt. Du kan velge å være anonym. 

Norsk pasientforening

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Har du vært utsatt for kriminelle handlinger? Det kan for eksempel være vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet. Du kan få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Gatejuristen

Gatejuristen gir gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt rusproblem.

Jusshjelpa – Nord-Norge

Jusshjelpa består av jusstudenter, og gir gratis rettshjelp til de som trenger det mest. 

Jussbuss

Jussbuss gir gratis rettshjelp i enkeltsaker, og er drevet av jusstudenter. 

Telefoner og nettsteder for barn og unge

Ung.no

«Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter». 

Kors på halsen (Røde Kors)

«Kors på halsen er Røde Kors` samtaletilbud for alle opp til 18 år».