Nyttige maler

Mal klage på vedtak:

Mal klage på vedtak for pårørende:

Illustrasjonsbilde av at det skrives en signatur på et dokument.

Informasjon om kontaktinformasjon og postadresse til kontrollkommisjonen for ditt område bør være tilgjengelig på enheten eller avdelingen. Dersom informasjonen ikke er tilgjengelig, bør helsepersonell hjelpe deg.

E-post og telefonnummer til kontrollkommisjonsledere finnes på Helsedirektoratet sine nettsider her. Vær oppmerksom på at personopplysninger ikke bør sendes på e-post.

Kontaktinformasjon til Statsforvalterene finner du her. Velg den Statsforvalteren som hører tilhører ditt fylke.

Når du har klaget til enten kontrollkommisjonen eller statsforvalteren uten å få medhold, kan du i tillegg klage til Sivilombudet. På Sivilombudet sine hjemmesider finner du relevant informasjon om blant annet hva du kan klage på, hvem som kan klage, frister og klageskjema.

Se Sivilombudets informasjonsfilm dersom du ønsker en rask og effektiv innføring i hvordan du klager.