Nyttige maler

Mal klage på vedtak:

Mal klage på vedtak for pårørende:

Illustrasjonsbilde av at det skrives en signatur på et dokument.

Informasjon om kontaktinformasjon og postadresse til kontrollkommisjonen for ditt område bør være tilgjengelig på enheten eller avdelingen. Dersom det ikke er det, bør helsepersonell ha mulighet til å fremskaffe denne informasjonen.

Epost og telefonnummer til kontrollkommisjonsledere finnes på Helsedirektoratet sine nettsider her. Vær oppmerksom på at personopplysninger ikke bør sendes på epost.

Kontaktinformasjon til Statsforvalterene finner du her. Velg den Statsforvalteren som hører til ditt fylke.