SKANROP 2023


Publisert:


Frivillighet og tvang deltar på SKANROP i Hamar 8.-9. juni 2023. Tema for konferansen er: “Rus og psykiske lidelser i et livsløp – overganger og løsninger”.

SKANROP arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser.

Vi skal holde et innlegg med tittelen “Virker tvang?”.

Les mer på konferansens nettside