Velkommen til vår nye nettside!


Publisert:


Vi har reorganisert tidligere TvangsForsk, og heter nå Frivillighet og tvang.

Frivillighet og tvang er et kompetansesenter innen psykisk helsevern som jobber med å øke kunnskap om frivillighet og tvang, redusere tvang og om nødvendig bidra til forsvarlig bruk av tvang. Vi mener at det ideelle for både pasienter, pårørende og helsepersonell er frivillighet.

Les mer om oss og reorganiseringen

Vi håper nettsiden vil bidra til økt kunnskap og mer tilgjengelig informasjon for særlig pasienter og pårørende, men også andre som vil lære mer om frivillighet og tvang.

Det vil i tiden fremover komme mer nytt og spennende innhold på siden, blant annet videoer.

Gruppebilde av ansatte