Vi har holdt innlegg for Pasient- og brukerombudet


Publisert:


Frivillighet og tvang deltok 22. mai på fagmøtet til Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Temaet for møtet var samtykkekompetanse, og vi holdt et innlegg om ulike problemstillinger knyttet til vurderingen av samtykkekompetanse i psykisk helsevern.

Fra Frivillighet og tvang møtte Julie Granlund Hanssen, Erlend Bugge og Ingvild Schwenke Jensen.

Vi fikk mange interessante spørsmål og innspill under innlegget, og det ble flere gode diskusjoner rundt temaet.