Ny side: Regler om taushetsplikt


Publisert:


Illustrasjonsbilde mann i profil.

Vi er kjent med at helsepersonell kan føle seg utrygg på regelverket som omhandler taushetsplikt, og unntakene fra taushetsplikten. Vi har på bakgrunn av dette laget nytt innhold på hjemmesiden vår som omhandler regler om taushetsplikt. Vi håper siden vil være nyttig for dere som står i en situasjon hvor dere lurer på om dere bør dele taushetsbelagt informasjon med andre, hvem dere kan dele informasjonen med eller har andre spørsmål knyttet til informasjonsdeling. Her finner du den nye siden.