Etter innleggelse

Innhold på denne siden:

Det er veldig forskjellig fra person til person hvilken oppfølging en trenger etter innleggelse. Det kan også avhenge av hvor alvorlige symptomer du har. Enkelte trenger tett oppfølging hjemme av psykiatriske tjenester fra spesialisthelsetjenesten eller kommunen, eller behandling på poliklinikk. Kanskje noen er i behov av brukerstyrt plass og ønsker dette som et tilbud etter utskrivelse. Andre har hatt betydelig bedring og dermed fått en større kontroll over symptomer, slik at de ikke trenger hjelp, eller eventuelt trenger lite hjelp. Hvor lite, mye og hvor ofte du skal motta oppfølging etter innleggelsen din, avtales normalt når du fortsatt er innlagt.

1. Plan for mestring

I forbindelse med utskrivelse kan en mestringsplan være et nyttig behandlingstiltak. Mestringsplanen bør utarbeides av deg som er pasient sammen med helsepersonell. Det blir ofte omtalt som «sikkerhetsplan» eller «krisemestringsplan».

En mestringsplan er ment å identifisere faresignaler og tegn til forverring i din psykiske helse. I planen vil det være hensiktsmessig å skrive ned tiltak som kan bidra til å forebygge ytterligere forverring. Denne krisemestringsplanen skal du selv ha på en lett tilgjengelig plass, for eksempel på kjøleskapsdøra der du kan lese den når du har behov for det. Det kan være lurt å gi en kopi av krisemestringsplanen til dine nærmeste pårørende, slik at også de vet hva de kan gjøre hvis de merker varselsignaler på forverring hos deg. 

2. Kriseplan på app

“Min Plan” er en norsk app for kriseplan. Sammen med danske utviklere har Sørlandet sykehus og det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet laget en app for personlig kriseplan. I denne appen kan brukeren selv legge inn opplysninger som faresignaler, strategier og løsninger og nettverk. Det er også kartverktøy på appen som viser nærmeste legevakt.