Anmeldelse av ansatt

Dersom du som pasient har opplevd vold, trusler eller andre straffbare handlinger fra helsepersonell eller personell tilknyttet helseforetaket, har du rett til å anmelde forholdet.

Noen typer hendelser må du møte opp hos politiet for å anmelde. Noen politistasjoner krever at du har en avtale før du møter opp. Ta kontakt med nærmeste politi for å lage en avtale.

Finn nærmeste politi, åpningstider og kontaktinformasjon

Trenger du råd, veiledning eller noen å snakke med om situasjonen din, kan du kontakte følgende hjelpeinstanser: 

Norsk pasientforening:

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet, og bruke erfaringene aktivt til å forbedre helsetjenesten. Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Tlf: 22 00 74 00
E-post: post@pasient.no

https://www.pasient.no/pasienters-problemer/jeg-trenger-hjelp-til-a-klage/

Støttesenter for kriminalitetsutsatte:

Har du vært utsatt for kriminelle handlinger? Det kan for eksempel være vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet. Du kan få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Tlf: 800 40 008 (Telefonen er åpen man-fredag kl. 09:00-15:30)
https://www.politiet.no/kontakt-politiet/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/