Huskeliste når du vil klage

Her finner du kortfattet informasjon om hvordan du klager på et tvangsvedtak.

Når det er fattet et vedtak, kan du klage direkte til helsepersonell på institusjonen som kan hjelpe deg eller klage for deg. Eller så kan du eller dine nærmeste pårørende gjøre det selv.

Når du skal klage kan følge huskelisten under. Informasjon til hvert punkt ligger rett under huskelisten.

 1. Finn ut:
  • Hvilken type vedtak det er.
  • Når klagefristen går ut for den type vedtak. Du må klage før fristen.
  • Om Statsforvalteren eller kontrollkommisjonen er klageinstans for vedtaket.
 2. Print ut klageskjema og fyll ut. Eventuelt skriv en egen klage.
 3. Kontakt klageinstans på telefon, send klagen i posten, eller få hjelp fra helsepersonell eller noen andre til å få sendt klagen til klageinstansen.
 4. Etter at klagen er sendt vil du bli kontaktet av klageinstansen.
 5. Du får svar når klagen er behandlet.
 • Tvungen observasjon.
  • Du kan klage hele periode du er under tvungen observasjon og i 3 måneder etter opphør. Klagefristen er 3 måneder etter opphør.
 • Tvangsinnleggelse.
  • Du kan klage hele perioden du er tvangsinnlagt og i 3 måneder etter opphør. Klagefristen er 3 måneder etter opphør.
 • Tvungen legeundersøkelse. Klagefristen er 3 uker.
 • Skjerming. Klagefristen er 3 uker.
 • Begrensninger i forbindelse med omverdenen. Klagefristen er 3 uker.
 • Undersøkelse av rom, eiendeler og kroppsvisitasjon. Klagefristen er 3 uker.
 • Rusmiddeltesting. Klagefristen er 3 uker.
 • Tvangsmidler: Mekaniske tvangsmidler (bruk av belter), isolasjon, kortidsvirkende legemidler, kortvarig fastholding. Klagefristen er 3 uker.
 • Tvangsmedisinering og tvangsernæring.
  • Klagefristen er 3 uker. Klager du innen 48 timer må klagen behandles før tvangsbehandlingen kan starte.
 • Overføring mellom institusjoner og mellom tvangsvern i og utenfor institusjon. Klagefristen er 1 uke.
 • Vedtak fattet i regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Klagefristen er 3 uker.
 • Vedtak om overføring mellom institusjoner, og til og fra friere vern utenfor døgninstitusjon under dom på tvungent psykisk helsevern. Klagefristen er 3 uker.
 • Tvangsmedisinering
 • Kommunens vedtak om legeundersøkelse.
 • Tvungen observasjon, og tvungen innleggelse med og uten døgnopphold.
 • Overføring til annen institusjon eller avdeling, eller en annen form for tvungent vern.
 • Skjerming.
 • Mekaniske tvangsmidler (belter).
 • Kortvarig fastholding.
 • Isolasjon.
 • Begrensninger i bruk av mobil og besøk.
 • Rusmiddeltesting.
 • Kroppsvisitasjon og undersøkelse av rom.
 • Vedtak fattet i regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå.
 • Vedtak om overføring mellom institusjoner, og til og fra friere vern utenfor døgninstitusjon under dom på tvungent psykisk helsevern.

Vi har også en video som viser hvordan du fyller ut klageskjema. Den finner du her.

Statsforvalteren:

Du må ta kontakt med Statsforvalteren i ditt fylke.

Du kan ringe, bruke deres digitale meldingsskjema eller vanlig brev.

Du vil får svar på klagebehandling i posten eller i digital postkasse.

Kontrollkommisjonen:

Du må ta kontakt med kontrollkommisjonen som hører til din institusjon.

Du kan ringe, sende brev, eller levere klagen når de kommer på besøk til institusjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan klage, kan du lese mer her: