Husordensregler

Når man legges inn på en sengepost, er det ofte såkalte «husordensregler» som pasienter og pårørende må forholde seg til. Disse interne reglene er til for at institusjonen skal fungere best mulig som et sosialt fellesskap der alle tar hensyn til hverandre. Det er snakk om regler som man vanligvis må forholde seg til når mange mennesker er under samme tak.

Hva som er nødvendig å ha i husordensreglene vil være ulikt fra akuttpsykiatriske poster, allmenn psykiatriske langtidsposter og lokale sikkerhetsposter.

Reglene må respektere pasientenes rettigheter, selvbestemmelsesrett, verdighet og samtidig fungere som miljø – eller behandlingsfremmende regler i institusjonen.

Husordensregler skal dermed innskrenkes til det strengt nødvendige. Ulempene med husordensreglene må klart veies opp av fordelene, og avdelingen må gjøre en konkret vurdering av hva som er nødvendig for akkurat den sengeposten som husordensreglene skal gjelde ved.

Interne regler på sengeposter som pasienter ofte må forholde seg til er:

  • regulering av spisetider
  • når det burde være nattero i avdelingen
  • bruk av tv, telefon og lignende i fellesmiljøet
  • Psykisk helsevernloven § 4-2.
  • Ot.prp.nr. 11 (1998-1999) side 100 og 101.
  • Helsedirektoratet, Lovfortolkning- phvl. § 4-2 – regulering i husordensregler av pasienters adgang til å være på hverandres rom, 25.03.2020.